Detektionstider

Alla detektionstider är relativa, då det är individuellt hur snabbt kroppen utsöndrar ämnena. För Cannabis kan detektionstiden variera kraftigt, beroende på personens bruk.

Är det säkert att handla här?

Det är lika säkert att handla här som på vilken webbplats som helst.

När en order läggs skickas den automatiskt till säljaren som i sin tur skickar din order.

Efter detta raderas all info.

THC - Cannabis

Detektionstider Urin

 • THC
 • Cannabis

Cut-off (ng/ml): 20
Detektionstid (urin):
Cannabis är lite speciellt men detta är en bra måttstock.

 • Under 80kg kroppsvikt

Röktillfällen

 • En gång

3-5 Dagar

 • 2-4/månaden

8-15 Dagar

 • 2-4/veckan

20-30 Dagar

 • 5-6/veckan

30-45 Dagar

 • Dagligen

40-60 Dagar

 • Över 80kg kroppsvikt

Röktillfällen

 • En gång

5-8 Dagar

 • 2-4/månaden

11-18 Dagar

 • 2-4/veckan

23-35 Dagar

 • 5-6/veckan

33-48 Dagar

 • Dagligen

49-63 Dagar

 • Syntetisk THC

Cut-off (ng/ml): 100
Detektionstid (urin): Upp till 2dygn

 • Cannabis(THC) SALIV


Cut-off (ng/ml): 100
Detektionstid (urin): Upp till 4 timmar

Bensodiazepiner
 • Generellt

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 10 dygn
Vid ovanliga fall kan benzodiazepiner spåras så långt som upp till 14dagar.

 • Oxazepam

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 4 veckor

 • Diazepam

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 4 veckor

 • Klonazepam

Cut-off (ng/ml): 100
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

 • Bensodiazepiner saliv


Cut-off (ng/ml): 10
Detektionstid (urin): Cirka 1 dygn

Centralstimulanter

Centralstimulanter

 • Amfetamin

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 4 dygn

 • Amfetamin SALIV

Cut-off (ng/ml): 50
Detektionstid (urin): Cirka 1 dygn

 • DMAA

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 50 timmar

 • GHB

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 6-8 timmar

 • Metamfetamin

Cut-off (ng/ml): 1000
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

Detektionstider Saliv

Cut-off (ng/ml): 50
Detektionstid (urin): Cirka 1 dygn

 • MDMA

Cut-off (ng/ml): 500
Detektionstid (urin): Upp till 2 dygn

 • Kokain

Cut-off (ng/ml): 150
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn
Detektionstid metaboliter(urin): Upp till 8 dygn

Kokain Saliv


Cut-off (ng/ml): 20
Detektionstid (urin): Upp till 1 dygn

Opiater

Opiater

 • Fentanyl

Cut-off (ng/ml): 10
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

 • Heroin

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 6 dygn

 • Metadon

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 14 dygn

 • Morfin

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 6 dygn

 • Buprenorfin/Subutex

Cut-off (ng/ml): 10
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

 • Tramadol

Cut-off (ng/ml): 100
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

 • Oxikodon

Cut-off (ng/ml): 100
Detektionstid (urin) Enstaka intag: Upp till 3-5 dygn
Detektionstid (urin) Dagligt intag: Upp till 5-8 dygn

 • Opiater SALIV


Cut-off (ng/ml): 40
Detektionstid (urin): Cirka 1 dygn

Hallucinogener

Hallucinogener

 • 2C-B

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 6 dygn

 • DMT

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 36 timmar

 • LSD

Cut-off (ng/ml): 10
Detektionstid (urin): Upp till 48 timmar

 • MXE

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 3 dygn

 • Psilocin

Cut-off (ng/ml): N/A
Detektionstid (urin): Upp till 48 timmar

Läkemedel

Läkemedel

 • Pregabalin/Lyrica

Cut-off (ng/ml): 500
Detektionstid (urin) Enstaka intag: Upp till 2 dygn
Detektionstid (urin) Dagligt intag: Upp till 5 dygn

 • Metylfenidat(Ritalin/Concerta)

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 4 dygn

 • Zolpidem (Stilnoct)

Cut-off (ng/ml): 50
Detektionstid (urin): Upp till 2 dygn

 • Zopiklon (Imovane)

Cut-off (ng/ml): 300
Detektionstid (urin): Upp till 24 timmar